Diensten » BRL 6010

BRL 6010 Legionella-inspectie

Zorgplicht Drinkwaterwet en Drinkwaterbesluit

Legionella is een bacterie die zich kan ontwikkelen in stilstaand water en kan leiden tot de potentieel dodelijke veteranenziekte. Een gecertificeerde BRL 6010 inspecteur beoordeelt de leidingwater­installatie op potentiële risico’s en adviseert over maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico’s te minimaliseren. Zo kan een inspectie bijdragen aan het voorkomen van een legionellabesmetting en het creëren van een veilige werkomgeving.

Legionella

Jaarlijks worden honderden mensen het slachtoffer van de legionella-bacterie. De overheid heeft daarom voorwaarden gesteld aan leidingwater- en proceswaterinstallaties. Veel organisaties nemen zelf maatregelen om blootstelling aan legionella te voorkomen, maar voldoen daarmee vaak niet aan de geldende regels van de Drinkwaterwet of het Drinkwaterbesluit.

Zorgplicht

Bent u eigenaar of beheerder van een collectieve leidingwaterinstallatie? Dan heeft u op grond van de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit een zorgplicht ten aanzien van de kwaliteit van het drinkwater. U moet immers veilig en goed drinkwater leveren, met een installatie die legionella-veilig is.

Een collectieve leidingwaterinstallatie is een installatie waarmee water aan derden beschikbaar wordt gesteld. Over het algemeen is er sprake van een collectieve leidingwaterinstallatie als het water niet uitsluitend in huiselijke kring gebruikt wordt. Dit is bij (veel) organisaties het geval, zoals bij ziekenhuizen, verblijfsaccommodaties, penitentiaire inrichtingen, kampeerterreinen, studentenhuizen of andere organisaties waar werknemers en/of klanten een watertappunt (bijvoorbeeld een kraan of douchekop) kunnen gebruiken.

Deze organisaties zijn dan ook bij wet verplicht tot legionellapreventie. Dat moeten ze laten doen door gecertificeerde bedrijven.

Onze experts hebben de juiste certificaten, weten alles over beheersplannen en de relevante wetgeving. Ze helpen u hier graag bij en ondersteunen u als preventie adviseur.

Wat is uw voordeel van een BRL 6010 inspectie?

Voor u als klant heeft een legionella-inspectie verschillende voordelen.

  • Ten eerste helpt het bij het minimaliseren van de risico’s op legionellabesmetting.
  • Ten tweede biedt een BRL 6010 inspectie ook juridische voordelen. Het uitvoeren van een inspectie is verplicht volgens de Drinkwaterwet en de Arbowetgeving. Door regelmatig een inspectie uit te voeren en aan te tonen dat de leidingwaterinstallatie voldoet aan de wettelijke eisen, kunt u boetes en mogelijke aansprakelijkheid voorkomen. Bovendien vermijdt u met een positief inspectierapport een mogelijk negatief effect op de reputatie van uw bedrijf of organisatie.
  • Naast de belangrijke gezondheidsaspecten kan een BRL 6010 inspectie ook leiden tot besparingen op de lange termijn. Door de leidingwaterinstallatie regelmatig te laten inspecteren en onderhouden, kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord en verholpen. Zo voorkomt u kostbare reparaties en vervangingen in de toekomst.
icnl-icon-800-inspecteur-1a-

Wat doen wij als inspecteur / adviseur?

Als inspecteur of adviseur voeren wij bij een BRL 6010 inspectie verschillende taken uit om de veiligheid van uw leidingwater-installaties te waarborgen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Inspecteren van de leidingwaterinstallatie: Dit betekent dat we de installatie en apparatuur visueel controleren op mogelijke gebreken en defecten.
  • Meten van waarden: We meten de waarden van de leidingwaterinstallatie om te controleren of deze nog binnen de veiligheidsgrenzen vallen.
  • Beoordelen van de resultaten: Na de inspectie beoordelen we de resultaten en stellen we vast welke maatregelen eventueel nodig zijn om de veiligheid te waarborgen.
  • Rapporteren van de bevindingen: We stellen een rapport op met de bevindingen van de inspectie en de eventueel benodigde maatregelen.
  • Adviseren van de klant: Op basis van de resultaten en bevindingen geven wij u advies over de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s te vermijden.


Kortom, als inspecteur / adviseur BRL 6010 voeren wij verschillende taken uit om ervoor te zorgen dat leidingwater-installaties veilig zijn en voldoen aan de geldende normen en voorschriften.

inspectiecentrum.nl