Diensten » NEN 1010 opleverinspectie

NEN 1010 opleverinspectie

Elektrische installaties voor laagspanning

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Dat kan met een NEN 1010 opleverinspectie. Dit is een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. U ontvangt van ons een uitgebreid keuringsrapport.

Wanneer is een NEN 1010 opleverinspectie of keuring nodig?

Neemt u een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik, dan is een NEN 1010 keuring aan te raden. Dan zijn de installaties voor uw medewerkers aantoonbaar veilig en worden uw bedrijfsprocessen niet verstoord. Daarnaast moeten volgens de Arbowet de elektrische installaties die in gebruik zijn, regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de veiligheid van de installatie. Dit heet een NEN 3140 keuring. Als inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat bieden wij u de zekerheid dat beide keuringen met een hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Wat is het verschil tussen de NEN 1010 en de NEN 3140?

NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor nieuw aangelegde of ingrijpend verbouwde elektrotechnische installaties. Een NEN 3140 keuring is periodiek en van de installaties die in gebruik zijn.

De NEN 1010 keuring is verplicht volgens het Bouwbesluit. Strikt genomen is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar elke werkgever moet aan de Arbowet voldoen, en dan is een periodieke NEN 3140 keuring een manier om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren, wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140.

Offerte aanvragen?

Bent u geïnteresseerd in een NEN 1010 opleverinspectie voor uw nieuwe installatie? Dan kunt u hier direct een vrijblijvende offerte aanvragen.

 

Wat is uw voordeel van een NEN 1010 opleverinspectie?

Een NEN 1010 opleverinspectie is een inspectie van de elektrotechnische installaties in een gebouw op basis van de NEN 1010 norm. Deze norm stelt eisen aan de veiligheid en de goede werking van de installaties en is van toepassing op zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Het voordeel van een NEN 1010 opleverinspectie is dat eventuele gebreken en tekortkomingen in de installatie tijdig worden opgespoord en kunnen worden hersteld voordat het gebouw in gebruik wordt genomen.

Tijdens de inspectie kijken we of de installatie voldoet aan de gestelde eisen en of deze veilig en betrouwbaar functioneert. Het gaat daarbij om zaken als de aarding en de kortsluitvastheid van de installatie, de juiste dimensionering van de leidingen en kabels, de plaatsing van de schakelaars en stopcontacten en de veiligheid van de apparatuur. Als we gebreken constateren, kan de installateur deze nog voor de oplevering herstellen, waardoor eventuele problemen achteraf kunnen worden voorkomen.

Een NEN 1010 opleverinspectie biedt dus zekerheid over de veiligheid en de goede werking van de elektrotechnische installaties in een gebouw en voorkomt onnodige kosten en problemen achteraf. U kunt het daarom zien als een waardevolle investering.

 

icnl-icon-800-inspecteur-1a-

Wat doen wij als inspecteur / adviseur?

Als inspecteur of adviseur voer je bij een NEN 1010 opleverinspectie verschillende taken uit om de veiligheid van de elektrische installaties en apparatuur te waarborgen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Inspecteren van de elektrische installatie en apparatuur: Dit betekent dat we de installatie en apparatuur visueel controleren op mogelijke gebreken en defecten.
  • Meten van elektrische waarden: We meten de waarden van de elektrische installatie en apparatuur om te controleren of deze nog binnen de veiligheidsgrenzen vallen.
  • Beoordelen van de resultaten: Na de inspectie beoordelen we de resultaten en stellen we vast welke maatregelen eventueel nodig zijn om de veiligheid te waarborgen.
  • Rapporteren van de bevindingen: We stellen een rapport op met de bevindingen van de inspectie en de eventueel benodigde maatregelen.
  • Adviseren van de klant: Op basis van de resultaten en bevindingen geven wij u advies over de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s te vermijden.

Met een risico-inventarisatie bepalen we meteen hoe vaak herinspectie nodig is. Doordat we zelf geen installatiewerkzaamheden doen, kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de vereiste inspecties.

Kortom, als inspecteur / adviseur voeren wij verschillende taken uit om ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparatuur veilig zijn en voldoen aan de geldende normen en voorschriften.

inspectiecentrum.nl