Diensten » NEN 2580

NEN 2580 oppervlaktemeting

Meting van de bvo / gebruikersoppervlakte

Een NEN 2580 oppervlaktemeting is een gestandaardiseerde methode om de oppervlakte van een gebouw of ruimte te bepalen volgens de NEN 2580 norm.

 

NEN 2580 meetinstructie

Voor de waardebepaling en/of verhuur van commercieel vastgoed is het van belang zowel de brutovloeroppervlakte (BVO) als de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) correct vast te stellen. Wij maken, op basis van NTA 2581:2011, meetrapporten NEN 2580:2007. Daarin geven wij op de meetcertificaten de verschillende vloeroppervlakten helder weer.

Wat is uw voordeel van een NEN 2580 inspectie?

Voor u als klant heeft een NEN 2580 inspectie verschillende voordelen.

  • Het voordeel van een NEN 2580 oppervlaktemeting is dat het zorgt voor uniformiteit en duidelijkheid in de communicatie over de oppervlakte van gebouwen en ruimtes. Hierdoor ontstaat er geen onduidelijkheid over wat er precies wordt bedoeld met bijvoorbeeld de oppervlakte van een woning of kantoorruimte.
  • Bovendien kan een NEN 2580 oppervlaktemeting helpen bij het berekenen van de huurprijs van een gebouw of ruimte. Een correcte oppervlaktebepaling volgens deze norm kan leiden tot een eerlijke verdeling van kosten en rechten tussen de huurder en verhuurder.
  • Ook is het voordeel van een NEN 2580 oppervlaktemeting dat het inzicht geeft in de bruikbare oppervlakte (gebruiksoppervlakte) van een gebouw of ruimte. Dit is vooral relevant bij het plannen van verbouwingen of het aanvragen van vergunningen. Door het correct in kaart brengen van de oppervlakte kunnen er betere keuzes gemaakt worden op het gebied van indeling en gebruik van de ruimte. 

 

Kortom, het voordeel van een NEN 2580 oppervlaktemeting is dat het zorgt voor uniformiteit, duidelijkheid en inzicht in de oppervlakte van gebouwen en ruimtes, wat kan leiden tot een eerlijke verdeling van kosten en rechten en betere besluitvorming.

icnl-icon-800-inspecteur-1a-

Wat doen wij als inspecteur / adviseur?

Voor de metingen gebruiken we digitale bestanden. Bestaande CAD-plattegronden schonen wij hiervoor eerst op en werken we eventueel bij naar de laatste stand. Daarna maken wij meetstaten. Als er geen digitale tekeningen beschikbaar zijn, dan maken we deze aan de hand van bestaande tekeningen of meten we de situatie op locatie in, waarna we digitale tekeningen maken.

Voor een gebouw dat in delen wordt verhuurd, stellen wij een huurverdeelstaat op, met logische secties en de hieraan gekoppelde algemene ruimten. De logische secties kunnen, in een separaat te verstrekken Excel-bestand, op eenvoudige wijze zelf aan verschillende huurders worden toegewezen.

De kosten voor het maken van een meetrapport met een meetcertificaat, met of zonder huurverdeelstaat, zijn afhankelijk van de al dan niet aanwezige CAD-plattegronden, de kwaliteit van het digitale tekenwerk en van specifieke klantenwensen.

Evion Bouwconsult, onderdeel van DVTadvies

Evion Bouwconsult is sinds juli 2018 het eerste bureau dat gecertificeerde meetrapporten NEN 2580 maakt volgens de “Erkennings­regeling voor Oppervlakte­bepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581” van SKG-IKOB. Het Certificaat van Erkenning is te downloaden. De certificering is opgezet vanuit branchevereniging De Vierkante Meter.

Evion Bouwconsult stelt sinds 1994 meetrapporten op en heeft al meer dan 4 miljoen m² gemeten.

 

Evion is mede-opsteller van NTA 2581

Verder is Evion Bouwconsult, namens branchevereniging De Vierkante Meter, mede-opsteller van NTA 2581, de Nederlandse Technische Afspraak “Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580. In NTA 2581 zijn kwaliteitseisen en waarborgen opgenomen om een goed meetrapport NEN 2580 op te stellen. Onze meetrapporten voldoen hier ruimschoots aan.

Kortom: u bent bij ons in zeer ervaren en deskundige handen op het vlak van oppervlaktemeting, bvo meting en het nauwkeurig en betrouwbaar vaststellen van de werkelijke gebruiksoppervlakte.

Meer weten? Zie ook www.evion.nl

inspectiecentrum.nl