Diensten » SCIOS scope 12

SCIOS scope 12

Keuring zonnestroominstallaties (Scios scope 12)

Uw verzekering vraagt om een inspectie van uw PV-installatie. Wij inspecteren zonnestroom­installaties volgens SCIOS Scope 12, de nieuwe inspectiestandaard die in 2020 door het Verbond van Verzekeraars samen met deskundigen uit de PV-panelen en inspectiebranche in het leven is geroepen. Tijdens een SCIOS Scope 12 inspectie controleren we de PV-panelen op het dak, de omvormer(s) en de bijbehorende elektrische voorzieningen. We kijken naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid. Ook checken we of de documenten over de bouwkundige veiligheid aanwezig zijn. Daarbij hanteren we de normen NEN 1010 en de NEN-EN-IEC 62446-1 (hoofdstuk 4 t/m 6).

De eerste keer dat uw zonnestroominstallatie wordt geïnspecteerd, voeren we een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) inspectie uit. Als de herinspectietermijn is verstreken (die is 5 jaar of korter, dat hangt van uw verzekering af), volstaat een Periodieke Inspectie (PI).

Belangrijk om aan de eisen van uw verzekeraar te voldoen

Als SCIOS gecertificeerd bedrijf zijn wij bevoegd de inspectie te registreren in het SCIOS-portaal met adres en installatie-eigenschappen. Vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en SCIOS-gecertificeerde bedrijven hebben toegang tot dit portaal. Ook Installatieverantwoordelijken kunnen toegang vragen voor hun eigen adres(sen).

In het portaal wordt de inspectie geregistreerd:

  • met constateringen bij afkeuringspunten;
  • zonder constateringen bij goedkeuring van de installatie.

Combinatie-inspecties mogelijk

Schrijft uw verzekering voor de overige elektrische installaties ook een inspectie SCIOS Scope 10 voor? Of vraagt uw RI&E om een NEN 3140 inspectie waarmee de aanraakveiligheid van die elektrische installaties wordt onderzocht? Onze inspecteurs kunnen meerdere inspecties combineren: dat scheelt gedoe en kosten!

Wat is uw voordeel van een SCIOS 12 inspectie?

Een SCIOS scope 12 inspectie voor zonnestroominstallaties biedt diverse voordelen.

  • Het waarborgt de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van het systeem en helpt die te optimaliseren.
  • Een van de belangrijkste voordelen van een SCIOS Scope 12 inspectie is dat wij eventuele gebreken, fouten en defecten in het zonnepaneelsysteem tijdig kunnen opsporen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beschadigde of verouderde bekabeling, losse verbindingen, omvormerstoringen en oververhitting. Door deze problemen tijdig te signaleren en te verhelpen, kan de veiligheid van uw systeem worden gewaarborgd en kunt u storingen en uitval voorkomen. Bovendien kan een SCIOS Scope 12 inspectie bijdragen aan het optimaliseren van de prestaties van het systeem, waardoor de energieopbrengst kan worden verhoogd en de kosten worden verlaagd.
  • Een ander voordeel van een SCIOS Scope 12 inspectie is dat deze kan bijdragen aan het voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid en milieu. Veel verzekeraars, banken en overheden stellen namelijk eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van zonnepaneelsystemen. Door regelmatig een Scios Scope 12 inspectie uit te laten voeren, kunnen eigenaren van zonnepaneelsystemen aantonen dat zij aan deze eisen voldoen. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij het afsluiten van een verzekering of het aanvragen van subsidies.
icnl-icon-800-inspecteur-1a-

Wat doen wij als inspecteur / adviseur?

Als inspecteur of adviseur voer je bij een SCIOS 12 inspectie verschillende taken uit om de veiligheid van de elektrische installaties en apparatuur te waarborgen. Enkele voorbeelden zijn:
  • Inspecteren van de zonnepanelen: Dit betekent dat we de installatie en apparatuur visueel controleren op mogelijke gebreken en defecten.
  • Meten van elektrische waarden: We meten de waarden van de installatie om te controleren of deze nog binnen de veiligheidsgrenzen vallen.
  • Beoordelen van de resultaten: Na de inspectie beoordelen we de resultaten en stellen we vast welke maatregelen eventueel nodig zijn om de veiligheid te waarborgen.
  • Rapporteren van de bevindingen: We stellen een rapport op met de bevindingen van de inspectie en de eventueel benodigde maatregelen.
  • Adviseren van de klant: Op basis van de resultaten en bevindingen geven wij u advies over de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s te vermijden.
Met een risico-inventarisatie bepalen we meteen hoe vaak herinspectie nodig is. Doordat we zelf geen installatie­werkzaamheden doen, kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de vereiste inspecties. Kortom, als inspecteur / adviseur voeren wij verschillende taken uit om ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparatuur veilig zijn en voldoen aan de geldende normen en voorschriften.
inspectiecentrum.nl