Diensten » SCIOS scope 10

SCIOS scope 10

Inspectie van elektrotechnisch materieeel op brandrisico

U wilt inzicht in de mogelijke oorzaken van brand binnen uw gebouwen. Het zijn bedreigingen voor uw bedrijfscontinuïteit. In veel gevallen vraagt een verzekering dat u als gebouweigenaar maatregelen neemt om brand te voorkomen.

NTA 8220 keuring met Scios scope 10 kwaliteit

Wij bieden de SCIOS Scope 10 brandrisico-inspectie voor elektrisch materieel, gebaseerd op de NTA 8220, waarvoor de verzekeringsbranche in het algemeen kiest. Inspectie en norm zijn in de tweede helft van 2017 geïntroduceerd.

Tijdens een Scope 10 keuring kijken wij niet alleen naar de vaste elektrische installaties. Wij kijken ook naar de elektrische veiligheid van risicovolle apparaten en machines. Deze kunnen eveneens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van brand. U ontvangt van ons een duidelijke rapportage met de risico verhogende afwijkingen, zodat u deze kunt (laten) verhelpen.

Als SCIOS gecertificeerd bedrijf zijn wij bevoegd om de inspectie te registreren in het SCIOS-portaal met adres en installatie-eigenschappen. Vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en SCIOS-gecertificeerde bedrijven hebben toegang tot dit portaal. Ook Installatieverantwoordelijken kunnen toegang vragen voor hun eigen adres(sen).

Wat is uw voordeel van een SCIOS 10 inspectie?

Het voordeel van een SCIOS Scope 10 inspectie is dat het u inzicht geeft in de staat van uw elektrotechnisch materieel en mogelijke risico’s op veiligheidsproblemen. Tijdens de inspectie kijken we naar o.a. de bedrading, aarding, isolatie en beveiliging van het materieel. Als we gebreken constateren, geven wij advies over de te nemen maatregelen om deze gebreken te verhelpen.

Door regelmatig een SCIOS Scope 10 keuring uit te laten voeren, kunt u voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan en kan de continuïteit van bedrijfsprocessen worden gewaarborgd. Bovendien voldoet u als bedrijf door het uitvoeren van de inspectie aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid en kan het aansprakelijkheidsrisico worden beperkt.

icnl-icon-800-inspecteur-1a-

Wat doen wij als inspecteur / adviseur?

Als inspecteur of adviseur voer je bij een SCIOS 10 inspectie verschillende taken uit om de veiligheid van de elektrische installaties en apparatuur te waarborgen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Inspecteren van de elektrische materieel: Dit betekent dat we het materieel visueel controleren op mogelijke gebreken en defecten.
  • Meten van elektrische waarden: We meten het materieel om te controleren of deze nog binnen de veiligheidsgrenzen vallen.
  • Beoordelen van de resultaten: Na de inspectie beoordelen we de resultaten en stellen we vast welke maatregelen eventueel nodig zijn om de veiligheid te waarborgen.
  • Rapporteren van de bevindingen: We stellen een rapport op met de bevindingen van de inspectie en de eventueel benodigde maatregelen.
  • Adviseren van de klant: Op basis van de resultaten en bevindingen geven wij u advies over de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s te vermijden.

Met een risico-inventarisatie bepalen we meteen hoe vaak herinspectie nodig is. Doordat we zelf geen installatiewerkzaamheden doen, kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de vereiste inspecties.

Kortom, als inspecteur / adviseur voeren wij verschillende taken uit om ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparatuur veilig zijn en voldoen aan de geldende normen en voorschriften.

inspectiecentrum.nl