Diensten » BRL 5023

BRL 5023 Trillingsmeting

Inzicht in de risico's van werkzaamheden tijdens bouw, heien, sloop en graafwerk

Een BRL 5023 trillingsmeting kan veel voordelen bieden voor diverse projecten. Met een trillingsmeting brengt je in kaart hoeveel trillingen er worden veroorzaakt tijdens bijvoorbeeld bouw- of sloopwerkzaamheden. Het voordeel hiervan is dat je objectief kunt vaststellen of de trillingen binnen de toelaatbare normen vallen.

Als er sprake is van te veel trillingen, kan dit zorgen voor schade aan gebouwen of infrastructuur in de omgeving van het project. Ook kunnen trillingen overlast veroorzaken voor omwonenden of de werkzaamheden verstoren. Door middel van een trillingsmeting kunt u tijdig (laten) ingrijpen als de trillingen te hoog zijn en kunnen er maatregelen worden genomen om de schade en overlast te beperken.

 

Wat is uw voordeel van een BRL 5023 trillingsmeting?

Een trillingsmeting heeft verschillende voordelen.

  • Het grote voordeel van een BRL 5023 trillingsmeting is dat deze volgens een vastgestelde norm en methodiek wordt uitgevoerd. Hierdoor is de meting betrouwbaar en kunnen de resultaten objectief worden geïnterpreteerd.
  • Op basis van de uitkomsten kan er gericht actie worden ondernomen om de trillingen te verminderen en te zorgen voor een veilige en verantwoorde uitvoering van het project.
icnl-icon-800-inspecteur-1a-

Wat doen wij als inspecteur / adviseur?

Bij een BRL 5023 trillingsmeting voeren wij verschillende zaken uit, o.a.:

  • Meten en vastleggen: We maken gebruik gemaakt van meetapparatuur die de trillingen meet en vastlegt. We meten hoeveel trillingen er ontstaan tijdens het heien van palen of het slopen van een gebouw. Ook kijken we naar de frequentie van de trillingen; dit kan namelijk een indicatie geven van de mogelijke schade die kan ontstaan. Het meten van de trillingen gebeurt volgens een vastgestelde methode en frequentie, zoals beschreven in de BRL 5023 richtlijn.
  • Beoordelen van de resultaten: Na de metingen beoordelen we de resultaten en stellen we vast welke maatregelen eventueel nodig zijn om de veiligheid te waarborgen en overlast te verminderen.
  • Rapporteren van de bevindingen: We stellen een rapport op met de bevindingen en de eventueel benodigde maatregelen.
  • Adviseren van de klant: Op basis van de resultaten en bevindingen geven wij u advies over de maatregelen.
 
Kortom, als erkend trillingsmetingsbureau adviseren wij u over mogelijke maatregelen om schade te voorkomen en overlast te verminderen. Dit is cruciaal om de veiligheid en gezondheid van mensen te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom trillingsmetingen.
inspectiecentrum.nl