Diensten » SCIOS scope 8

SCIOS scope 8

NEN 3140 keuring elektrische installaties (Scios scope 8)

SCIOS 8 / NEN 3140 inspecties zijn bedoeld om de veiligheid van elektrische installaties en apparaten in uw gebouwen te controleren en waarborgen. Deze inspecties zijn verplicht gesteld in het kader van de Arbowetgeving en worden uitgevoerd volgens de NEN 3140 norm.

Het doel van deze inspecties is om te bepalen of de installatie of apparatuur voldoet aan de geldende veiligheidseisen. Hierbij kijk je naar zaken zoals aarding, isolatie, beveiliging en bedrading. Dit is van belang om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

Wanneer is een SCIOS 8 / NEN 3140 inspectie nodig?

In principe geldt dat elektrische installaties en apparaten periodiek moeten worden geïnspecteerd. De frequentie van de inspecties hangt af van de omstandigheden en risico’s. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in een industriële omgeving de inspecties vaker moeten worden uitgevoerd dan bij kantoorapparatuur. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld een verzekeraar eist dat er regelmatig inspecties plaatsvinden.

Wat is uw voordeel van een SCIOS 8 / NEN 3140 inspectie?

Voor u als klant heeft een SCIOS 8 / NEN 3140 inspectie verschillende voordelen.

  • Allereerst kan de inspectie leiden tot een veiligere werkomgeving, omdat wij eventuele veiligheidsrisico’s identificeren en aanpakken.
  • Daarnaast kan de inspectie bijdragen aan een betere bedrijfsvoering, omdat het risico op storingen en uitval van uw apparatuur kleiner is.
  • Bovendien kan een positieve inspectierapportage van invloed zijn op uw verzekeringstarieven.
icnl-icon-800-inspecteur-1a-

Wat doen wij als inspecteur / adviseur?

Als inspecteur of adviseur voer je bij een SCIOS 8 of NEN 3140 inspectie verschillende taken uit om de veiligheid van de elektrische installaties en apparatuur te waarborgen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Inspecteren van de elektrische installatie en apparatuur: Dit betekent dat we de installatie en apparatuur visueel controleren op mogelijke gebreken en defecten.
  • Meten van elektrische waarden: We meten de waarden van de elektrische installatie en apparatuur om te controleren of deze nog binnen de veiligheidsgrenzen vallen.
  • Beoordelen van de resultaten: Na de inspectie beoordelen we de resultaten en stellen we vast welke maatregelen eventueel nodig zijn om de veiligheid te waarborgen.
  • Rapporteren van de bevindingen: We stellen een rapport op met de bevindingen van de inspectie en de eventueel benodigde maatregelen.
  • Adviseren van de klant: Op basis van de resultaten en bevindingen geven wij u advies over de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s te vermijden.


Met een risico-inventarisatie bepalen we meteen hoe vaak herinspectie nodig is. Doordat we zelf geen installatiewerkzaamheden doen, kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de vereiste inspecties.

Kortom, als inspecteur / adviseur voeren wij verschillende taken uit om ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparatuur veilig zijn en voldoen aan de geldende normen en voorschriften.

inspectiecentrum.nl