Onze diensten

SCIOS scope 8

NEN 3140 keuring elektrische installaties (Scios scope 8)

U wilt inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties in uw gebouwen. DVTadvies voert deze NEN 3140 inspecties uit: een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties.

Wanneer is een NEN 3140 inspectie nodig?

U bent door de wetgeving (Arbowet) en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren, volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar. De NEN 3140 keuring bestaat onder meer uit visuele inspecties, metingen en beproevingen. Met een risico-inventarisatie bepalen we meteen hoe vaak herinspectie nodig is. Doordat we zelf geen installatiewerkzaamheden doen, kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de vereiste inspecties.

SCIOS scope 10

NEN 3140 keuring elektrische installaties (Scios scope 10)

U wilt inzicht in de mogelijke oorzaken van brand binnen uw gebouwen. Het zijn bedreigingen voor uw bedrijfscontinuïteit. In veel gevallen vraagt een verzekering dat u als gebouweigenaar maatregelen neemt om brand te voorkomen.

NTA 8220 keuring met Scios scope 10 kwaliteit

DVTadvies biedt de SCIOS Scope 10 brandrisico-inspectie voor elektrisch materieel, gebaseerd op de NTA 8220, waarvoor de verzekeringsbranche in het algemeen kiest. Inspectie en norm zijn in de tweede helft van 2017 geïntroduceerd.

Tijdens de keuring kijken wij niet alleen naar de vaste elektrische installaties. Wij kijken ook naar de elektrische veiligheid van risicovolle apparaten en machines. Deze kunnen eveneens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van brand. U ontvangt van ons een duidelijke rapportage met de risico verhogende afwijkingen, zodat u deze kunt (laten) verhelpen.

Als SCIOS gecertificeerd bedrijf zijn wij bevoegd om de inspectie te registreren in het SCIOS-portaal met adres en installatie-eigenschappen. Vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en SCIOS-gecertificeerde bedrijven hebben toegang tot dit portaal. Ook Installatieverantwoordelijken kunnen toegang vragen voor hun eigen adres(sen).

SCIOS scope 12

Keuring zonnestroominstallaties (SCIOS scope 12)
Uw verzekering vraagt om een inspectie van uw PV-installatie. Wij inspecteren zonnestroominstallaties volgens SCIOS Scope 12, de nieuwe inspectiestandaard die in 2020 door het Verbond van Verzekeraars samen met deskundigen uit de PV-panelen en inspectiebranche in het leven is geroepen. Tijdens een SCIOS Scope 12 inspectie controleren we de PV-panelen op het dak, de omvormer(s) en de bijbehorende elektrische voorzieningen. We kijken naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid. Ook checken we of de documenten over de bouwkundige veiligheid aanwezig zijn. Daarbij hanteren we de normen NEN 1010 en de NEN-EN-IEC 62446-1 (hoofdstuk 4 t/m 6).

NEN 1010 opleverinspectie

Veilige elektrotechnische installatie

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Dat kan met een NEN 1010 opleverinspectie. Dit is een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. U ontvangt van ons een uitgebreid keuringsrapport.

Neemt u een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik, dan is een NEN 1010 keuring aan te raden. Dan zijn de installaties voor uw medewerkers aantoonbaar veilig en worden uw bedrijfsprocessen niet verstoord. Daarnaast moeten volgens de Arbowet de elektrische installaties die in gebruik zijn, regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de veiligheid van de installatie. Dit heet een NEN 3140 keuring.

Asbestinventarisatie

Onderzoek en asbestinventarisatierapport
Gaat u (grootschalig) renoveren, verbouwen of slopen bij uw pand van ouder dan 1994? Dan dient u een asbestinventarisatie uit te laten voeren. De specialisten van Contraa, zusterbedrijf van DVTadvies, kunnen u hierbij helpen. Zij onderscheiden zich door hun jarenlange ervaring en kennis van verschillende asbesttoepassingen.

NEN 2580 Oppervlaktemeting

In combinatie met NTA 2581 de basis voor berekeningen van oppervlakten en inhouden van gebouwen

Niet iedere vierkante meter is gelijk. Elke oppervlakte heeft zijn eigen toepassingsgebied en randvoorwaarden. De NEN 2580 in combinatie met de NTA 2581 vormen de basis van alle berekeningen van oppervlakten en inhouden van gebouwen.

 

Betrouwbaar inzicht in de oppervlakte van uw pand middels een NEN 2580 meetrapport

Een NEN 2580 meetrapport van DVTadvies geeft u (en uw huurder of koper) een exact beeld van de oppervlakte van uw pand door middel van een betrouwbare en gecertificeerde meting. Onze specialisten zijn gecertificeerd, bouwkundig onderlegd en werken volgens het vierogenprincipe.

Legionellapreventie

Hoe voldoet u aan de zorgplicht ten aanzien van de kwaliteit van het drinkwater

Eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties hebben op grond van de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit een zorgplicht ten aanzien van de kwaliteit van het drinkwater. Ze zijn bij wet verplicht tot legionellapreventie.

Een risicoanalyse en beheersplan op het gebied van legionella moeten worden opgesteld door een erkende organisatie. DVTadvies is een van de weinige onafhankelijke adviesbureaus van Nederland en werkt volgens de geldende beoordelingsrichtlijn (BRL 6010). Daardoor is de kwaliteit van onze dienstverlening altijd gewaarborgd. Alle rapportages zijn maatwerk en naar uw eigen wens.

BRL 5023 Trillingsmeting

Inzicht in de hoeveelheid trillingen bij een gebouw

Een trillingsmeting volgens BRL 5023 kan o.a. handig zijn bij heien, sloopwerkzaamheden, graafwerkzaamheden of zwaar transport. Deze werkzaamheden zorgen voor trillingen bij de omliggende objecten. Als u tijdens deze werkzaamheden trillingsmetingen laat uitvoeren, kan schade en hinder beperkt of zelfs voorkomen worden,

Quickscan brandveiligheid

Snel inzicht in mogelijke knelpunten

Uw gebouw moet voldoen aan verschillende wet- en regelgevingen. Met een beknopt brandveiligheidsonderzoek (kortweg ook wel ‘Quickscan’ genoemd), uitgevoerd door de ingenieurs van DVTadvies, weet u of uw gebouw voldoende brandveilig is en krijgt u een overall beeld van de eventuele gebreken.

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een RI&E is een actueel, volledig en betrouwbaar document dat de bedrijfsrisico’s en bijbehorende beheersmaatregelen beschrijft. Het samenstellen van een RI&E moet systematisch gebeuren. De gehele organisatie en haar werkzaamheden moeten onderzocht worden op mogelijke risico’s in het kader van veilig en gezond werken. Voor een organisatie met personeel is een RI&E altijd verplicht.

Laadpalen-inspectie

Check dat de laadpaal van uw elektrische auto optimaal blijft functioneren

Rijdt u of de medewerkers van uw bedrijf al elektrisch? Heeft u een of meer laadpalen? Om de veiligheid en functionaliteit van die laadpalen te garanderen, moet u ze regelmatig laten inspecteren. Dat kunt u door ons laten doen.

Wij simuleren een laadsessie met een EV-tester. Die sluiten we aan op de laadpaal en simuleert het gedrag van een elektrische auto. Daarmee meten we de functionaliteit van de paal. Met de inspectie kunnen we problemen of defecten constateren, die dan hersteld kunnen worden. Zo weet je dat de laadpalen altijd optimaal functioneren en vooral dat ze veilig zijn.

Bel of mail ons

U kunt een offerte aanvragen via de startpagina. Liever eerst persoonlijk contact? Bel of mail ons gerust!

Inspectiecentrum.nl