Onze diensten

SCIOS scope 8

NEN 3140 keuring elektrische installaties (Scios scope 8)

U wilt inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties in uw gebouwen. DVTadvies voert deze NEN 3140 inspecties uit: een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties

SCIOS scope 10

NEN 3140 keuring elektrische installaties (Scios scope 10)

U wilt inzicht in de mogelijke oorzaken van brand binnen uw gebouwen. Het zijn bedreigingen voor uw bedrijfs­continuïteit. In veel gevallen vraagt een verzekering dat u als gebouweigenaar maatregelen neemt om brand te voorkomen.

SCIOS scope 12

Keuring zonnestroominstallaties (SCIOS scope 12)

Uw verzekering vraagt om een inspectie van uw PV-installatie. Wij inspecteren zonnestroominstallaties volgens SCIOS Scope 12, de nieuwe inspectiestandaard die in 2020 door het Verbond van Verzekeraars samen met deskundigen uit de PV-panelen en inspectiebranche in het leven is geroepen.

NEN 1010 opleverinspectie

Veilige elektrotechnische installatie

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Dat kan met een NEN 1010 opleverinspectie. Dit is een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspannings­installaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. U ontvangt van ons een uitgebreid keuringsrapport.

Asbestinventarisatie

Onderzoek en asbestinventarisatierapport
Gaat u (grootschalig) renoveren, verbouwen of slopen bij uw pand van ouder dan 1994? Dan dient u een asbestinventarisatie uit te laten voeren. De specialisten van Contraa, zusterbedrijf van DVTadvies, kunnen u hierbij helpen. Zij onderscheiden zich door hun jarenlange ervaring en kennis van verschillende asbesttoepassingen.

NEN 2580 Oppervlaktemeting

In combinatie met NTA 2581 de basis voor berekeningen van oppervlakten en inhouden van gebouwen

Niet iedere vierkante meter is gelijk. Elke oppervlakte heeft zijn eigen toepassingsgebied en randvoorwaarden. De NEN 2580 in combinatie met de NTA 2581 vormen de basis van alle berekeningen van oppervlakten en inhouden van gebouwen.

Legionellapreventie

Hoe voldoet u aan de zorgplicht ten aanzien van de kwaliteit van het drinkwater

Eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties hebben op grond van de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit een zorgplicht ten aanzien van de kwaliteit van het drinkwater. Ze zijn bij wet verplicht tot legionellapreventie.

BRL 5023 Trillingsmeting

Inzicht in de hoeveelheid trillingen bij een gebouw

Een trillingsmeting volgens BRL 5023 kan o.a. handig zijn bij heien, sloopwerkzaamheden, graafwerkzaamheden of zwaar transport. Deze werkzaamheden zorgen voor trillingen bij de omliggende objecten. Als u tijdens deze werkzaamheden trillingsmetingen laat uitvoeren, kan schade en hinder beperkt of zelfs voorkomen worden,

Quickscan brandveiligheid

Snel inzicht in mogelijke knelpunten

Uw gebouw moet voldoen aan verschillende wet- en regelgevingen. Met een beknopt brandveiligheidsonderzoek (kortweg ook wel ‘Quickscan’ genoemd), uitgevoerd door de ingenieurs van DVTadvies, weet u of uw gebouw voldoende brandveilig is en krijgt u een overall beeld van de eventuele gebreken.

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een RI&E is een actueel, volledig en betrouwbaar document dat de bedrijfsrisico’s en bijbehorende beheersmaatregelen beschrijft. Het samenstellen van een RI&E moet systematisch gebeuren. De gehele organisatie en haar werkzaamheden moeten onderzocht worden op mogelijke risico’s in het kader van veilig en gezond werken. Voor een organisatie met personeel is een RI&E altijd verplicht.

Laadpalen-inspectie

Check dat de laadpaal van uw elektrische auto optimaal blijft functioneren

Rijdt u of de medewerkers van uw bedrijf al elektrisch? Heeft u een of meer laadpalen? Om de veiligheid en functionaliteit van die laadpalen te garanderen, moet u ze regelmatig laten inspecteren. Dat kunt u door ons laten doen. Wij simuleren een laadsessie met een EV-tester.

icnl-icon-800-envelop-1a-
inspectiecentrum.nl