Diensten » Quickscan Brandveiligheid

Quickscan Brandveiligheid

Snel inzicht in mogelijke knelpunten qua brandveiligheid

Is uw gebouw écht brandveilig? Uw gebouw moet voldoen aan verschillende wet- en regelgevingen. Met een beknopt brandveiligheidsonderzoek (kortweg ook wel ‘Quickscan’ of ‘Brandscan’ genoemd), uitgevoerd door onze ingenieurs / adviseurs, weet u of uw gebouw voldoende brandveilig is en krijgt u een overall beeld van de eventuele gebreken.

Wat is uw voordeel van een Quickscan Brandveiligheid?

Een Quickscan / brandscan heeft verschillende voordelen.

  • Een Quickscan geeft u snel inzicht in de brandveiligheid van uw werkomgeving. Wij identificeren snel de eventuele veiligheidsrisico’s en geven advies hoe u die het beste kunt aanpakken.
  • Daarnaast kan de inspectie bijdragen aan een betere bedrijfsvoering, omdat het risico op brandgevaar kleiner is.
  • Een brandscan is ook een goede eerste stap voor een uitgebreide inspectie van de brandveiligheid.
icnl-icon-800-inspecteur-1a-

Wat doen wij als inspecteur / adviseur?

Als inspecteur of adviseur brandveiligheid voeren wij bij een Quickscan verschillende taken uit om de brandveiligheid van een gebouw te analyseren:

  • Vooronderzoek brandcompartimentering: Wij gaan in deze fase na welke informatie beschikbaar is en verzamelen deze. Vervolgens controleren we of met de beschikbare gegevens een inspectie kan worden uitgevoerd. Ook kijken we welke gegevens er tijdens de inspectie moeten worden verzameld of gegenereerd.
  • Inspecteren op locatie: Wij controleren o.a. de aanwezigheid van rookmelders en blusmiddelen, de staat van vluchtroutes en nooduitgangen, de aanwezigheid van brandbare materialen en de mate van brandwerendheid van bouwmaterialen. Verder checken wij de mogelijke aanwezigheid van brandgevaarlijke activiteiten in de omgeving van het gebouw. Ook controleren wij documenten op het gebied van brandveiligheid. Denk hierbij aan logboeken van brandmeldinstallaties en dergelijke.
  • Beoordelen van de resultaten: Na de inspectie beoordelen we de resultaten en stellen we vast welke maatregelen eventueel nodig zijn om de veiligheid te waarborgen.
  • Rapporteren van de bevindingen: Na de quickscan brandveiligheid stellen wij een op met onze bevindingen en aanbevelingen voor eventuele maatregelen die genomen moeten worden om de brandveiligheid te verbeteren. Een quickscan brandveiligheid is dus een belangrijke eerste stap om inzicht te krijgen in de brandveiligheid van een gebouw en om mogelijke risico’s te identificeren en aan te pakken.
  • Kostenraming: Wij maken een kostenraming op basis van onze bevindingen. Deze leveren wij los bij het rapport. U kunt dit gebruiken voor het budget offerteaanvraag voor eventuele herstelwerkzaamheden.
  • Tekenwerk: Wij leggen de brandcompartimentering vast op tekening.
  • Adviseren van de klant: Het is belangrijk op te merken dat een quickscan brandveiligheid geen volledige garantie biedt voor de brandveiligheid van het gebouw, maar eerder dient als een startpunt voor verdere analyse en eventuele maatregelen. Op basis van de resultaten en bevindingen geven wij u advies over de maatregelen die nodig zijn om de brandveiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s te vermijden.

Doordat we zelf geen installatiewerkzaamheden doen, kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de vereiste inspecties.

Kortom, als inspecteur / adviseur helpen wij u met een Quickscan Brandveiligheid om ervoor te zorgen dat uw panden veilig zijn en voldoen aan de geldende normen en voorschriften.

Meer dan alleen een Quickscan

Naast de snelle brandscan bieden wij ook de mogelijkheid tot een uitgebreide brandveiligheidsinspectie. Waar het bij een brandscan vooral gaat om een visuele inspectie, omvat de uitgebreide brandveiligheidsinspectie een aanzienlijk breder traject, waarbij destructief onderzoek een belangrijk uitgangspunt is.

We noemen dit ook wel een 100% inspectie, omdat het een brandveiligheidsinspectie inclusief rapportage, definitief ontwerp, uitvoeringsgereed ontwerp en advisering betreft.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie op dit gebied!

inspectiecentrum.nl